Partner trainingen

NOA Trainings
Prevent
SBS Skill Builders
VDAB |Turnhout
VIGC - Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie

NOA Trainings

Soft skill trainingen

 • Mentor
 • Leiding geven
 • Leiding geven aan een multicultureel team
 • Veiligheidscultuurmanagement
 • Klantvriendelijkheid/imago

Logistieke transportmiddelen

 • Vorkheftruck
 • Reachtruck
 • Orderpicktruck
 • Elektrische stapelaar
 • Zijlader
 • Elektrische transpallet
 • Hoogwerker

Transport/Code95

 • Opleidingen op maat mogelijk
 • Erkend binnen de KMO-portefeuille

Contact

Contactpersoon: Ingrid Nys

Adres: Tieblokkenlaan 8 – 2300 Turnhout

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.noatrainings.be


Prevent

Alle opleidingen kunnen bij Prevent of inhouse gegeven worden. De opleidingen hebben een standaard programma maar kunnen aangepast worden aan de behoeften van de geïnteresseerde bedrijven. De opleidingen kunnen in het Frans en Nederlands gegeven worden. Alle opleidingen bieden een attest van deelname. Prevent is erkend als opleidings- en adviesverstrekker voor de KMO portefeuille.

 • Preventie van rugklachten: Praktijkgerichte opleiding om veel voorkomende rugklachten te voorkomen – als gevolg van een slechte houding of het manueel hanteren, tillen en verplaatsten van lasten. De opleiding voorziet in een beperkte theoretische uiteenzetting, gevolgd door oefeningen op rugsparende technieken en handelingen. De opleiding kan aangevuld worden met individuele coaching op de werkplek.
 • Kantoorergonomie: Praktijkgerichte opleiding om de oorzaken van frequente klachten van beeldschermwerk in kaart te brengen - omgeving, opstelling burelen en beeldscherm, zithoudingen– en aan te pakken. De inrichting van flexwerkplekken en landschapsburelen komt aan bod, met aandacht voor opstelling van de burelen, verlichting en verluchting.
 • Opleiding hiërarchische lijn: Interactieve opleiding om de leden van de hiërarchische lijn – iedereen die leiding heeft aan andere werknemers – op hun taken en verantwoordelijkheden mbt preventie en welzijn te wijzen, en hun instrumenten en mogelijkheden aan te reiken om die verantwoordelijkheden op te nemen.
 • Coaching van werknemers inzake ergonomie: Om rugklachten en andere musculoskeletale aandoeningen te vermijden bij manueel hanteren en tillen van lasten moeten rugsparende technieken toegepast worden. Dit zijn vaak eenvoudige handelingen waarop moet gelet worden, maar die toch snel uit gewoonte worden vergeten. Door een aantal specifieke werknemers op te leiden inzake ergonomie en aanspreken op gedrag zijn zij in staat om snel op de werkvloer in te grijpen bij rugbelastende handelingen en corrigerende houdingen aan te tonen.
 • Toolboxen: Toolboxen zijn korte informatiemomenten op de werkplek om de medewerkers te informeren rond specifieke veiligheids- en gezondheidsgerelateerde onderwerpen – ergonomie, omgaan met gevaarlijke producten, machines etc. In de opleiding komen de technieken van een toolbox en het belang van een gevuld en gericht informatiemoment in groep aan bod.
 • 5S: 5S is een methode om een werkplek overzichtelijk te organiseren met het oog op een veilige en efficiënte werkomgeving. 5S staat voor scheiden, sorteren, schoonmaken, systematiseren en standhouden. De opleiding leert de technieken om een geordende en nette werkplaats te creëren waarbij het risico op vallen en struikelen wordt beperkt.
 • Preventie van arbeidsongevallen: De opleiding focust op de meest voorkomende ongevallen op de werkplek – vallen, struikelen, knellingen - en op het herkennen van risico’s – orde en netheid, machinerisico’s, elektrische risico’s etc. De opleiding leert op een interactieve manier de technieken om de risico’s in kaart te brengen en de gepaste preventie- en beschermingsmaatregelen te nemen, volgens de principes van de preventiehiërarchie.
 • Opleiding van de leden van het Comité PBW: De leden van het comité hebben een belangrijke rol om het preventiebeleid in de onderneming vorm te geven. De opleiding focust op de werking van het comité, de middelen die de leden ter beschikking hebben en de positieve rol die zij kunnen spelen als hefboom voor het preventiebeleid. Zij leren hoe klachten om te zetten in een constructieve bijdrage.
 • Basisopleiding Preventie en Welzijn op het Werk: De 6 daagse basisopleiding (niveau 3) is bedoeld voor de deelnemers die de rol van preventieadviseur willen opnemen in C en D bedrijven met een beperkt risico. Zij leren hoe een preventiebeleid op te zetten in de onderneming, welke de risico’s kunnen zijn en hoe die te beoordelen en preventiemaatregelen uit te werken. De deelnemers kunnen zelf aan de slag met een praktijkcase. De opleiding is conform de regelgeving en geeft recht op een officieel getuigschrift.
 • Vallen en struikelen: Vallen en struikelen zijn een van meest voorkomende ongevallen in privé en werk. De praktijkgerichte opleiding focust op de meest voorkomende val- en struikelrisico’s in het bedrijf en bij uitbreiding in de privésituatie, en hoe deze te voorkomen. Aandacht gaat uit naar orde en netheid, het herkennen van gevaren en risico’s en het nemen van de gepaste preventie- en beschermingsmaatregelen.
 • BA4/BA5: Om werknemers toelating te verlenen tot elektrische installaties moeten zij beschikken over een attest BA4 (gewaarschuwd) of BA5 (vakbekwaam). De eendaagse opleiding BA4 focust op het herkennen van risico’s van elektrische installaties en het uitvoeren van kleine interventies aan elektrische installaties. De deelnemers BA5 volgen een bijkomende opleidingsdag. Beide opleidingen sluiten af met een test, die bij slagen recht geeft op een getuigschrift.
 • Omgaan met gevaarlijke stoffen op het werk: Praktijkgerichte opleiding die de nadruk legt op het herkennen van de risico’s van de mogelijke gevaarlijke stoffen die in een onderneming aanwezig kunnen zijn. Hoe de risico’s herkennen, Mogelijke preventie- en beschemingsmiddelen worden aangereikt
 • Veiligheid in het woon-werk verkeer: Opleiding die de deelnemers sensibiliseert voor de risico’s van het woon-werk verkeer en het nemen van preventieve maatregelen. Ook de werkgever en de organisatie kan aandacht besteden aan organisatorische en sensibiliserende maatregelen om de risico’s op een ongeval te beperken. 
 • Preventie van stress en burnout: De praktijkgerichte opleiding focust op de complexe risico’s van stress en burnout op het werk, de oorzaken en de effecten. Maatregelen om de risico’s te verminderen zijn mogelijk op organisatorisch, collectief en individueel vlak.
 • Vertrouwenspersoon: 5 daagse praktijkgerichte en interactieve opleiding om de vertrouwenspersoon vaardigheden aan te leren om professioneel op te treden bij conflicten en psychosiale risico’s. De opleiding biedt inzicht in de mogelijke psychosociale risico’s op het werk en de mogelijke interventietechnieken. De opleiding voldoet aan de regelgeving inzake de opleiding van vertrouwenspersonen. De deelnemers werken een case uit en krijgen na een succesvolle afrond het getuigschrift van vertrouwenspersoon.
 • Gezond leven en werken voor shift-werkers: Praktijkgerichte informatiesessie en sensibilisering van shiftwerkers voor het belang van gezonde voeding, beweging en een correct en aangepast slaappatroon. De sessie geeft talrijke tips en tricks om vermoeidheid en stress te voorkomen.
 • Intern transport: Praktijkgerichte opleiding om de risico’s van het intern transport in de onderming - vorkheftrucks en andere vormen. De opleiding focust op een goede organisatie en een passend beheer met planning, risicobeoordeling, aangepast gedrag en omgang met het voertuig. Ook de veiligheid van het voertuig zelf, het onderhoud, de zichtbaarheid en de risico’s bij het laden en lossen komen aan bod.
 • Infosessies nieuwe wetgeving: Halfdaagse informatiesessies om de wijzigingen in de wetgeving inzake preventie en bescherming op het werk te overlopen en tools aan te reiken om de wetgeving in de praktijk toe te passen.
 • E-Training: Individuele e-learning modules om werknemers en hiërarchische lijn op te leiden in diverse thema’s over risico’s op het werk. De deelnemers krijgen een getuigschrift na succesvolle afwerking van een opleidingsmodule. Mogelijkheid om zelf modules samen te stellen: www.preventtv.be.
 • ErgoScan, PsychoScan, SafetyScan: Korte doorlichting – scan – van specifieke risico’s in het bedrijf op het gebied van ergonomie, psychosociale risico’s en veiligheidsrisico’s. De scans gaan gepaard met een rondgang in het bedrijf en gesprekken met sleutelpersonen om de risico’s in kaart te brengen. Op basis hiervan krijgt de onderneming een rapport met aandachtspunten en verbetervoorstellen op korte en middellange termijn.

Contact

Contactpersoon: Veroniqje De Broeck

Adres: @Bedrijvencentrum Hyphen-One Kolonel Begaultlaan 1A/51 B-3012 Leuven

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.prevent.be


SBS Skill Builders

Word regisseur van je loopbaan!

We zijn met z’n allen op zoek naar de hoogst mogelijke voldoening in alles wat we doen, ook in onze loopbaan.  En daardoor stellen we ons vaak op één of ander moment in onze carrière de vraag of we dat geluk nog wel ten volle vinden in de job die we vandaag uitvoeren, bij de werkgever waar we momenteel actief zijn of in de werk-privé verhouding zoals we die nu ervaren.  Haal je wel het beste uit jezelf en zet je jouw talent optimaal in?   Via loopbaanbegeleiding krijg je de kans om jouw twijfels bespreekbaar te maken.  Een ervaren coach helpt jou inzicht te krijgen in jouw talenten en aspiraties, en tekent samen met jou je loopbaanwensen uit.  Zo krijg je terug innerlijke rust en kan je gemotiveerd verder aan de slag.

Rijzen er (loopbaan)vragen? Contacteer ons voor meer informatie of maak vrijblijvend en kosteloos een afspraak.

We zijn vlot bereikbaar

 • Op het nummer 0800 616 71
 • Of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Neem alvast een kijkje op onze website: www.skillbuilders.be

Wij beschikken over een zeer uitgebreid kantorennetwerk en zijn dus ook in uw buurt actief!

Uw loopbaanbegeleiding kan eveneens ’s avonds of op zaterdag georganiseerd worden.

De begeleiding verloopt in volledige discretie tussen u en uw coach.

Loopbaancheques

Dankzij de Vlaamse overheid, kan je gebruik maken van loopbaancheques om je coaching sessies te vergoeden.  Voor slechts € 40 per cheque ontvang je een individuele loopbaancoaching van 4 u (met een waarde van € 550)!  Of je opteert voor een volledig loopbaanchoachingtraject van 8 u voor € 80 (met een waarde van € 1100)!

Succesvol Outplacement

Ontslag is altijd een verlies. Ook al is het soms beter voor beide partijen, de ex-werknemer kampt met vertwijfeling, schaamte en ook onzekerheid over de persoonlijke toekomst. In bepaalde gevallen bent u als werkgever verplicht tot outplacement. Of u kan vrijwillig kiezen voor outplacement. Maar de vraag is telkens: dient u louter uw verplichting na te komen of wilt u een positieve rol spelen in het verwerkingsproces? Kan u afscheid nemen zonder negatieve gevoelens?

Alle bedrijven die, al dan niet vrijwillig, opvang en begeleiding van ontslagen werknemers dienen te organiseren, bieden we alle advies en ondersteuning.

Wist u dat GRAFOC hierbij – onder bepaalde omstandigheden - extra steun vanuit haar organisatie voorziet?  Bel ons voor alle info hieromtrent 053/85.77.70 en vraag naar Kathy Redant.

Contact

Contactpersoon: Kathy Redant

Adres: Lippenshofweg 1 - 9320 Aalst

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.skillbuilders.be


VDAB |Turnhout

Prepress

 • Drukvoorbereider
 • Elektronische Impositie
 • Operator Digitale opmaak
 • Operator Electronic Prepress

Press

 • Digital Print Operator
 • Offsetdrukken Initiatie
 • Offsetdrukken met drukperssimulator vellenoffset (SHOTS)
 • Offsetdrukken Basis
 • Offsetdrukken Vervolmaking meerkleurenpers

Postpress

 • Drukafwerken Initiatie
 • Drukafwerken Basis
 • Drukafwerken Snijden
 • Drukafwerken Vouwen
 • Drukafwerken Garenloos binden
 • Drukafwerken Verzamelhechten
 • Opleidingen op maat mogelijk
 • Erkend binnen de KMO-portefeuille

Contact

Contactpersoon: Wilfried Helsen

Adres: Heilig Hartstraat 64 - 2300 Turnhout

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.vdab.be


VIGC - Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie

 • Introductie grafische technieken
 • 3D training
 • Workshop drukstandaardisatie 2.0
 • Kostprijsbewust produceren
 • Workshop PDF update
 • Workshop hoe kleur benaderen in het productieproces
 • Introductie in Printed Electronics & functional printing
 • Introductie digitale druktechnieken

Aanvullende op onze opleidingen organiseren wij doorheen het jaar verschillende events rond thema’s zoals: e-commerce/ web2print, kleur, pdf, innovatieve businessmodellen, … De opleidingen worden op regelmatige tijdstippen gegeven bij VIGC, maar kunnen ook in-house worden georganiseerd. Voor meer informatie over de opleidingen en events kan u terecht op www.vigc.be/agenda. Voor opleidingen op maat contacteer ons via e-mail of telefonisch.

 • Opleidingen op maat mogelijk
 • Erkend binnen de KMO-portefeuille

 

Contact

Contactpersoon: Jos Steutelings

Adres: Campus Blairon 5 - 2300 Turnhout

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.vigc.be