Algemene voorwaarden opleidingspremie

  • Enkel voor arbeiders ingeschreven onder PC130 komen in aanmerking voor een opleidingssubsidie door GRAFOC.
  • Met dit ingevulde formulier kan een subsidie aangevraagd worden voor een opleiding gevolgd op eigen initiatief, waarbij geen tussenkomst is van de werkgever.
    In bijlage dient de opleidingsfactuur gevoegd te worden. De maximale subsidie op jaarbasis bedraagt €250.
  • Enkel job gerelateerde opleidingen komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming door GRAFOC. De tegemoetkoming van GRAFOC staat los van de opleidingscheques voor werknemers. Niet-­‚Äźvaktechnische opleidingen dienen gemotiveerd te worden. De aanvraag dient binnen het kalenderjaar na start van de opleiding te gebeuren.
  • Iedere aanvraag wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van GRAFOC die in overleg en unanimiteit beslist.