Algemene voorwaarden opleidingspremie

  • Enkel voor arbeiders ingeschreven onder PC130 komen in aanmerking voor de sectorale opleidingspremie van GRAFOC.
  • Met dit ingevulde formulier kan een premie aangevraagd worden voor een opleiding gevolgd op eigen initiatief, waarbij geen financiële tussenkomst is van je werkgever.
    Je dient de opleidingsfactuur toe te voegen bij je aanvraag. De maximale subsidie op jaarbasis bedraagt €250.
  • Enkel jobgerelateerde opleidingen komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming door GRAFOC. De premie van GRAFOC staat los van de opleidingscheques voor werknemers. Mogelijk wordt er een bijkomende motivatie gevraagd. De aanvraag dient binnen het kalenderjaar na start van de opleiding te gebeuren.
  • Iedere aanvraag wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van GRAFOC die in overleg en unanimiteit beslist.