Corona update: Wat met trajecten duaal leren/leren en werken?

Gisteren werd na overleg tussen de vakbonden, onderwijskoepels, het GO! en de overheid een lijst opgesteld van opleidingen in duaal leren/leren en werken waarvoor de overeenkomsten in essentiële diensten (zie MB) mogen verder lopen.   

De informatie op onze website werd hieraan aangepast:

https://www.syntravlaanderen.be/coronavirus

De aangepaste richtlijn ziet er als volgt uit [lees verder]

Gisteren werd na overleg tussen de vakbonden, onderwijskoepels, het GO! en de overheid een lijst opgesteld van opleidingen in duaal leren/leren en werken waarvoor de overeenkomsten in essentiële diensten (zie MB) mogen verder lopen.   

De informatie op onze website werd hieraan aangepast https://www.syntravlaanderen.be/coronavirus

De aangepaste richtlijn ziet er als volgt uit:

Uitzonderingen 

Een uitzondering wordt enkel toegestaan voor leerlingen die opgeleid worden in cruciale sectoren en essentiële diensten. Het gaat dan om de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking. De volledige lijst hiervan is terug te vinden in bijlage van het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (23 maart 2020).

Overeenkomsten in dergelijke ondernemingen en diensten kunnen onder bepaalde voorwaarden verder lopen, namelijk:

  • ·als de opleiding opgenomen is in de lijst van opleidingen in duaal leren/leren en werken waarvoor de overeenkomsten in essentiële diensten mogen verderlopen én 

Opleidingen in essentiele dienst (duaal - leren en werken)

  • ·wanneer de betrokken sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de werkplekcomponent wordt verdergezet én
  • ·wanneer de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen.

Leerlingen die ziek zijn, die behoren tot een risicogroep of die samenleven met personen die behoren tot een risicogroep nemen contact op met de huisarts en volgen het advies van de huisarts.

Indien de sector of werkplek acht dat het niet mogelijk is om de overeenkomst nog verder te laten lopen, wordt deze geschorst na overleg met alle betrokken partijen.


Corona update: GRAFOC bevraagt de bedrijven over impact
Corona update: GRAFOC bevraagt de bedrijven over impact
Op vraag van WSE, het Departement Werk en Sociale Economie, voert het printmedia vormingsfonds GRAFOC de komende maanden wekelijks een…
Lees verder
Corona update: VLAIO support voor bedrijven
Corona update: VLAIO support voor bedrijven
Voor veel bedrijven is er een ernstige impact. Daarom werden er extra maatregelen genomen om bedrijven bij te staan in…
Lees verder
Gratis online training: Artificiële Intelligentie
Gratis online training: Artificiële Intelligentie
De Vlaamse overheid lanceerde recent een nieuwe online cursus over artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie verandert de arbeidsmarkt en dus ook…
Lees verder
Corona update: Wat met trajecten duaal leren/leren en werken?
Corona update: Wat met trajecten duaal leren/leren en werken?
Gisteren werd na overleg tussen de vakbonden, onderwijskoepels, het GO! en de overheid een lijst opgesteld van opleidingen in duaal leren/leren…
Lees verder